<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 26, 2007

Dina Bonnevie balik GMA-7

BALIK-GMA-7 si Dina Bonnevie sa Kung Mahawi Man Ang Ulap, ang next feature sa Sinenovela ng network.

Kung ang anak na si Oyo Sotto ay lumipat sa ABS-CBN, si Dina nama’y balik-Siyete.

Kung hindi kami nagkakamali’y ang morning talk show na Ms. D! ang last regular show niya sa Kapuso network at huli naman siyang napanood sa Channel 2 sa Walang Kapalit nina Claudine Barretto at Piolo Pascual.

Role ni Gloria Romero sa movie version ng Kung Mahawi Man Ang Ulap ang gagampanan ni Dina at hindi lang namin sure kung mother siya ni Dennis Trillo o Nadine Samonte, na bida ng TV remake at ipu-portray ang roles nina Christopher de Leon at Hilda Koronel, respectively.

First week of July ang start ng taping ng cast at ito ang ipapalit sa Sinasamba Kita. Kasama sa cast sina Tommy Abuel, Jeremy Marquez, Tyrone Perez, Iwa Moto at marami pang iba.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites