<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 27, 2007

Ehra Madrigal update

Nag-taping sina Jennylyn Mercado at Ehra Madrigal sa programang Bubble Gang bilang mga panauhin.

Sobra raw nabighani ang male cast ng Bubble Gang sa kaseksihan ni Ehra Madrigal, lalo na si Wendell Ramos na panay raw ang titig sa dibdib ng aktres.

Maski sa eksenang kinukunan na magkaharap ang dalawa ay sa dibdib pa rin daw ni Ehra nakatitig si Wendell habang nagda-dialogue ito ng kanyang mga linya.

Sa kuwento ng aming informant, ang mga titig daw ni Wendell ay may halong pagnanasa, huh?!

Siyempre, hindi makakilos si Mark Herras dahil nandoon ang ex-girlfriend na si Jennylyn.

Kahit wala na sila ay ilang pa rin si Mark sa kilos niya kapag kaharap o nasa paligid ang ka-loveteam sa Tiyanaks.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites