<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 25, 2007

Fans ni Angel Locsin ayaw kay Marvin Agustin

MUKHANG inaalat pagdating sa pag-ibig itong si Marvin Agustin.

Hindi nagtagal ang relasyon nila ni Pauleen Luna, at ngayong nasa panliligaw pa lang siya kay Angel Locsin ay marami na agad ang tumututol rito. Ang karamihang may ayaw kay Marvin ay ang mga tagahanga ng kanyang nililigawan na si Angel.

Ayon kay Teresita Ampil 1 ng Marikina City, mas makabubuti raw sa aktor na balikan na lang nito ang ina ng kanyang mga kambal na si Tetet Dee.

Mas maganda raw ito dahil sa paglaki ng kanilang mga anak ay makikita nilang buo ang kanilang pamilya.

Para naman kay Susan Ambrosio ng Cubao, marami pa raw diyan na mas karapat-dapat para sa kanilang idolo. Andyan daw naman si Cogie Do-mingo na tahimik lang sa panliligaw nito kay Angel. At least single ito at mabait pa.

Well, kung tutuusin ay walang pakialam ang sinuman sa personal na buhay ng mga artista, partikular na sa usaping puso.

Ngunit dahil nga sa celebrity sila, hindi maiaalis na manghimasok kung minsan ang kani-kanilang fans, at ito rin kung minsan ang nagiging dahilan ng pagtatagal o pagkamatay ng isang relasyon.

Speaking of Cogie, naibulong sa amin ng aming matabil na loro na binigyan pala nito si Angel ng isang alahas bilang gift sa birthday ng dalaga noong nakaraang April.

At balitang laging nag-uusap o nagti-text ang dalawa kahit nasa Amerika ang binata, kung saan ito nag-aaral sa ngayon.

Ayon pa rin sa aming source, kung sakaling matutuloy sa kanyang bakasyon sa Amerika si Angel ay sasalubungin ito ni Cogs at ipapasyal sa iba’t ibang lugar doon.

Maaari ring sabay na silang bumalik saPilipinas.

Source.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites