<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 24, 2007

Glaiza de Castro sa Boys Nxt Door

Puro mga taga-StarStruck 4 ang kasama ni Glaiza de Castro sa Boys Nxt Door ng GMA-7 na magpa-pilot this afternoon after Move. Okey daw kasama sina Kris Bernal, Rich AsunĀ­cion, Jesi Corcuera, Aljur Abrenica at Mart Escudero, walang may ere at puro kalog. Taga-SS din ang ka-love team niya ritong si Marky Cielo.

Hindi nawawalan ng project sa Ch. 7 si Glaiza mula nang luĀ­mipat siya ng network at ipinagpapasalamat niya ito dahil kailangan ng pamilya niya. Wish nitong ang next show niya ay primetime uli dahil matatapos na this week ang Asian Treasures.

May bago rin siyang pelikula, ang Rak en Roll to be directed by Quark Henares, pero hindi na ang Regal ang magpo-prodyus dahil war pa rin ang director at si Mother Lily. Natutuwa si Glaiza dahil for the first time, gagawa siya ng movie na gusto niya. Kundi mababago ang casting, makakasama niya sina Diether Ocampo at John Prats.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites