<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 11, 2007

Janno Gibbs says goodbye to Eat Bulaga

Nagpaalam si Janno Gibbs sa kanyang manager na si Ms. Malou Choa-Fagar para lisanin pansamantala ang programang Eat Bulaga dahil sa conflict sa sked niya sa Lupin kung saan may mahalagang papel siyang ginagampanan.

May mga intriga kasing isa siya sa mga tinanggal na host sa longest running noontime show.

Sa pakikipagtsikahan namin kay Janno sa set ng Lupin noong Biyernes nang gabi, napaka-unfair naman daw sa iba na lagi siyang dumadating na late at minsan ay absent pa sa Eat Bulaga.

Ngayong halos araw-araw na yata ang taping ng Lupin, lalong hindi makakasipot si Janno sa Eat Bulaga.

Tutal, may Nuts Entertainment pa siya plus ang SOP every Sunday. Balita rin namin na kasali si Janno sa Celebrity Duet, isang programa na malapit nang simulan sa GMA 7.

Mukhang okay na rin ang pagsasama nina Janno at Bing Loyzaga.

Aminado ang singer/actor na hindi pa 100% ang reconciliation nilang mag-asawa pero doon na ito patungo. Ibinubuhos na lang ni Janno ang mga libreng panahon niya sa kanyang pamilya. Malalaki na ang mga anak ni Janno at kade-debut lamang ng panganay niya.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites