<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 26, 2007

JC de Vera at Yasmien Kurdi, pumintig na

Hindi na maawat ang namumuong romansa nina JC de Vera at Yasmien Kurdi. Naku, hindi ito showbiz o promo ng Pati Ba Pintig Ng Puso na na namamayagpag sa ratings, ‘no?!

Sa kuwento sa amin ni Joseph ‘Otep’ Boncalan (EP ng nasabing programa), muntik na siyang tumambling nang makita ang dalawang naghaharutan sa set.

Hinamon daw ni Otep si Yasmien na kung talagang love nito si JC ay halikan niya ito.

Tanong daw ni Yasmien kay Otep ay kung saan niya gustong halikan si JC.

Sa lips, wika ni Otep.

Buong ningning na hinalikan daw ni Yasmien si JC sa lips. Nalokah raw si Otep.

Kaya hindi na raw siya magtataka kung bago matapos ang Pati Ba Pintig Ng Puso ay pumintig na ang puso nila para sa isa’t isa.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites