<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 16, 2007

Jennyln Mercado binigyan ng 10-year-multiple entry US visa

Kahapon ay galing sa US Embassy si Jennyln Mercado kasama ang kanyang manager na si Becky Aguila para sa US visa na kailangan ng young actress/singer para dumalo sa premiere night ng “Angels” sa USA this July.

Tuwang-tuwa si Jen nang mabigyan siya ng 10-year-multiple entry visa. Nang unang pumunta kasi siya sa USA noon para sa “I Love New York” ay working visa lang ang ibinigay sa kanya.

Kaya ganu’n na ang saya niya kahapon nang malaman niyang multiple visa ang ibinigay sa kanya.

Nakatakdang umalis sa July 4 ang grupo ng “Angels” para sa red carpet screening sa San Diego, Los Angeles, Las Vegas at San Francisco.

Showing naman sa June 20 dito sa Pinas nationwide ang said trilogy movie na pinagbibidahan nina Angel Locsin, Jennylyn Mercado, Patrick Garcia, Marvin Agustin, Nash Aguas, Valerie Conepcion, Paolo Paraiso, Marco Alcaraz, Ketchup Eusebio, Ella Cruz at marami pang iba.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites