<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 29, 2007

Katrina Halili ayaw na kay Cristine

Medyo nahilo kami sa mga isinagot sa amin ni Katrina Halili nang makausap namin ang seksing dalaga tungkol kay Cristine Reyes sa birthday party ni Polo Ravales nu’ng Martes.

Ayon kay Katrina, nagsasawa na siya na tatlong taon na silang pinagtatapat at iniintriga ni Cristine samantalang wala silang project together.

Dinenay niya sa aming may gap sila pero sa isang interbyu ay inamin mismo ni Cristine may tensyon sa pagitan nilang dalawa gayong dati silang close friends.

"Hindi naman sa hindi na kami friends, pero ayoko na pong dumikit sa pangalan niya!" mariing dayalog sa amin ni Katrina.

Napikon daw kasi si Cristine nu’ng magbiro siya minsan sa Startalk ng, "Nanggagaya naman kasi siya, eh!" na patungkol kay Cristine.

Nag-sorry naman daw si Cristine na nagalit ito sa kanya at ang alam niya ay okey na sila.

"Hindi ko naman sila inaaway, pero binibigyan nila ng ibang kahulugan ‘yung sinasabi ko. Kung ganu’n din lang, eh ayoko na lang magsalita at ayoko na lang makipagkaibigan sa kanila!

"Basta ako, lahat ng tao, kaaway ko man o hindi, ‘pag kinausap ako, totoong tao ako. Pero ‘pag hindi nila ako pinansin at meron silang sinasabi sa akin na masama, wala akong pakialam sa kanila!" sambit pa ni Katrina.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites