<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 12, 2007

Marimar mas bagay kay Marian Rivera

MARAMING nag-audition para sa role na Marimar pero para sa amin, ang pinakabagay dito ay si Marian Rivera. Bakit? Kasi bagay ang looks niya sa ire-remake na soap opera at saka very amusing ang face niya. Hindi matapang na tulad ni Thalia noon.

Tama rin lang ang height ni Marian. Saka, ang galing niyang sumayaw at marunong pang kumanta.

Last Sunday, sa SOP ay kumanta siya kapartner si Dennis Trillo. Medyo Thalia look ang hairdo niyang ginamit.

Bukod pa rito, isang source mula sa GMA, ang nagsabi sa amin na kung siya ang tatanungin ay ang pinakabagay na maging Marimar ay si Marian.

Kasi, mature si Marian na tamang-tama sa role. Di pa raw puwede ang mga galing sa StarStruck dahil napakababata pa nila.

Anyway, malapit na raw malaman ang cast nito. Kasi, end of June ay nakatakda na raw simulan ang taping ng soap.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites