<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 16, 2007

Marky Cielo's biggest crush is Angel Locsin

Biggest crush pala ni Marky Cielo si Angel Locsin. Pero may hiya pa siyang aminin kaya parang hesitant siyang magkuwento tungkol dito. Ayaw daw niyang i-entertain ang thought dahil mas concentrated siya sa trabaho espe­cial­ly now na siya ang main protagonist sa newest youth oriented program ng GMA 7 na Boys Next Door na magsi­si­mulang mapanood sa June 24, Sunday.

After niyang manalo sa StarStruck nakasama na siya sa mga programang Encantadia, Love to Love, Bakekang, Asian Treasures, Fan­tastikids, SOP and ito ngang Boys Next Door.

Kaya naman medyo nakakaipon-ipon na si Marky. Nakabili na siya ng brand new car, pinag-aaral niya ang youngest sister niya sa Miriam college at nagri-rent sila ng condo. ‘Yun kasing napa­nalunan niyang house sa Antipolo ay hindi pa nila natitirhan.

Anyway, si Buboy si Marky sa Boys Next Door na malalaman lang na meron siyang ibang mga kapatid nang mamamatay ang kanyang ama.

Kasama niya rito ang iba pang produkto ng StarStruck na mapapanood after ng MOVE, The Billy Crawford Search for Pinoy Dancers sa GMA 7.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites