<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 20, 2007

Mart Escu­dero and Kris Ber­nal updates

Masaya si Kris Ber­nal na eere na sa June 24 ang Boys Nxt Door, ang first regular show nila ng mga kasama sa StarStruck 4 na sina Mart Escu­dero, Aljur Abrenica, Rich Asun­cion, Kiko Junio at Jesi Corcuera. Kam­pante itong magu­gus­tuhan ng viewers ang show dahil pinag­buti­han nila ang tra­baho at mahusay ang direk­syon ni Jun Lana.

Kinumpirma ni Kris ang panliligaw ni Mart at nine percent sa one to 10 percent ang chance nitong sagutin niya. Hindi kaya siya ma-turn off dahil sabi ng ka-loveteam, ang career ang priority niya at hindi ang panliligaw sa kanya?

Sabi rin ni Kris, ‘di siya insecure na sa Impostora, sina Cha­ree Pineda at Jennica Garcia ang kapareha ni Mart dahil baka siya’y ipareha rin sa iba ng GMA-7. Kung matu­tuloy, mauuna ring magka-pelikula sina Kris at Mart dahil ki­nukuha sila ng Regal para isama sa cast ng Kulam kasama sina Judy Ann Santos at Dennis Trillo.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites