<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 14, 2007

Meteor Garden nasa GMA-7 na!

MAY teaser na ng Meteor Garden ang GMA-7, pero ayaw sabihin ng mga tinanong namin kung kailan ang airing ng Taiwanese series na super hit nang unang pinalabas sa ABS-CBN.

Ayaw talaga ipaalam kung kailan ’yung “soon” na binabanggit sa teaser.

Iba ang nag-dub ng MG na ipalalabas sa Channel 7 at in-explain sa amin kung bakit napunta ito sa network.

Nag-expire na raw ang kontrata nito sa Channel 2, nagkaroon ng panibagong bidding at sila ang nakakuha ng rights na tatagal ng three years.

Nag-suggest ang kausap namin na habang hindi pa umeere ang MG, ang Silence muna ni Vic Zhou, na palabas sa QTV 11, ang subaybayan ng fans ng F4 at ni Barbie Hsu.

Napapanood ito 8-8:30 p.m., Monday to Friday, at kasama ni Vic si Park Eun Hye, ang best friend ni Jang Geum sa Jewel in the Palace.

First collaboration ng Taiwan at Korea ang series.

Umiikot ang istorya ng Silence kina Johnny (Vic), ang matalino at mayabang na businessman, at Carol (Eun Hye), maganda, masayahin at mabait na dalaga, pero pipi.

Una silang nagtagpo noong mga bata pa sila at muling magkikita after 13 years.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites