<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 27, 2007

Mga Mata ni Anghelita

Kasama sa cast ng Mga Mata ni Anghelita si Ryan Yllana at sa press launching ng show na ‘yon ay nakatsikahan namin siya.

Naikuwento sa amin ng younger brother nina Anjo at Jomari na balak na niyang mag-reduce dahil masyado na siyang nabibigatan sa kanyang timbang.

Mahigit 300 pounds siya ngayon.

"Noon kasi, iniisip ko, hindi ako pwedeng pumayat dahil sa mga role na ina-assign sa akin ng GMA 7. Kapag pumayat kasi ako, baka mawalan ako ng trabaho.

"Ngayon naman, naiisip ko na magbawas din ng timbang kahit paano.

"Hindi ako masyadong hirap dito sa taping ng Mga Mata ni Anghelita, kaya baka mag-reduce ako kahit paano," sabi ni Ryan.

Dumating na kasi si Ryan sa puntong hindi siya nakabangon nang mahigit dalawang linggo dahil sa sobrang bigat ng kanyang timbang.

Sa pakikipagtsikahan namin kay Ryan ay nalokah kami sa dialogue niyang, "Buti, hindi ka na masyadong nag-aartista ngayon, kundi may kaagaw pa ako sa mga role na matataba!"

Hmph! Iniisip kaya ni Ryan na totoo ‘yung pagbibiro sa kanya

ng mga reporter noon na sinulot niya sa amin ang role na Bobby sa Captain Barbell?

Ay, natawa na lang kami, huh!

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites