<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 15, 2007

Pia at ‘Showbiz Central,’ iimbestigahan ng MTRCB

LAST Wednesday, isa na namang “meet the press” ang idinaos ng National Press Club (NPC) at first time na nagkaroon ng showbiz talakayan kung saan ay guests ang MTRCB member na si Edmond Sicam at kolumnistang si Dolly Anne Carvajal habang panelists naman ang ibang kasamahan sa hanapbuhay.

Ang topic ay tungkol sa mishandling ng public information at pag-suppress ng public interviews na nagaganap partikular on national television.

Isa sa mga napag-usapan ang nangyari sa kaso ni Dolly Anne sa Showbiz Central kung saan ay nagsalita si Annabelle Rama nang hindi maganda tungkol sa kanya, kabilang na ang linyang nag-uuwi raw ng callboy sa bahay ang kolumnista.

Ayon kay Mr. Sicam, paiimbestigahan nila ang tungkol sa pangyayaring ito at hihingin ang tape ng nasabing episode para i-review.

Kapag napatunayang lumabag ang Showbiz Central sa ruling ng MTRCB, agad nilang bibigyan ng naaayong aksyon ang naturang programa.

“Hindi namin palalampasin ’yan,” ang sabi ni Sicam.

Sa naturang forum, tinalakay din ang anila’y unprofessionalism sa parte ni Pia Guanio in handling the interview with Annabelle.

Being the host, dapat daw ay nakontrol ang mga ganu’ng pangyayari at hindi na lumampas pa ng one minute ang mga pagtataray ni Annabelle kay Dolly Anne.

Dahil dito, may nagkomento na broadcast reader lang daw si Pia at hindi talaga broadcaster considering na Mass Communications graduate ito sa UP.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites