<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 25, 2007

Robin Padilla at Diana Zubiri, may relasyon?

ILANG beses nag-deny si Angel Locsin na sila na ni Marvin Agustin. ‘Di raw totoo na sa set ng Asian Treasures nag-start ang kanilang closeness.

Ang hindi alam ng iba, mas matindi pala ang closeness nina Robin Padilla at Diana Zubiri. Maraming kasama nila ang nagkukuwento na Binibini ang tawag ni Binoe kay DZ na tunay namang asikaso niya kahit saan sila magpunta, lalo na sa abroad.

‘Di kami magtataka kung mabalitaan naming magiging leading lady ni Binoe ang seksi sa isa sa tatlong pelikulang nakatakda niyang gawin pagkatapos ng serye ng AT na to date ay sinusubaybayan at more than okey ang puntos na nakukuha sa program surveys.

Sinabi naman ni Angel na tumanggi siyang gampanan ang Marimar dahil type muna niyang magbakasyon. Sunud-sunod nga naman ang paggawa niya ng TV series. Mula sa Mulawin ay ginawa niya ang Darna, Majika at ito ngang AT. Pagbalik niya mula sa planong pagkuha ng isang short course sa London, England ay saka maaaring magsimula ang soap princess ng bagong programa.

Samantala, huwag bibitiw sa mga natitirang araw ng AT na tinawag na Great Wall Adventures kung saan kasama ang Shaolin Kids na under training sa temple at hindi basta artista lang. Sila ang future Shaolin Masters kaya tunay na bihasa sa martial arts.

Grabe ang suportang ibinigay ng Beijing government sa teyping doon ng AT.

Isinara sa mga turista ang Great Wall habang naroon ang cast at nagtratrabaho. Bihirang mangyari ito kaya’t tuwang-tuwa ang program manager na si Redgie Acuña-Magno.

Source.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites