<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 14, 2007

Rochelle Pangilinan may pasasabugin

PAGKATAPOS ng mahi-git anim na taong pagbibi-gay-saya kasama ang phenomenal ang multi-platinum awarded, Sexbomb Girls, handa na si Rochelle Pangilinan na pakitaan ang buong music industry sa kanyang solo debut album na Roc-A-Holic.

Si Rochelle, na gusto ng Panacea Music na kilalanin sa alyas na RoC kapag hindi kasama ang mga ka-grupo, ay hindi na paaawat sa pagpapauso ng pinakabagong timpla ng kanta-han na tatawaging Novelty Hiphop.

Ang album na may 12 na kanta ay kwento ni Sexbomb Rochelle - ang kanyang mga pangarap, pinagmulan at ang kanyang mga pinagdaanan sa industriya. Ang Dito Ba ay tungkol sa buhay niya bago siya na-kilala bilang isa sa pinakahinahangaan ngayon. Tungkol ito sa isang hindi kilalang band majorette na nagsumikap upang maiahon ang pamilya sa kahirapan hanggang sa maging isang kilalang TV dan-cer, singer at artista. Ang kantang ito ay nagbibigay kwento tungkol sa isang babae na minsan ay siyang kumanta at sumayaw ng kinasisiyahan na Spageti Song at unti-unting umakyat ng hagdanan patungo sa tagumpay.

Ang “Bakit Ako” naman ay tungkol sa buhay pag-ibig ni Rochelle. Sinasalaysay nito ang pinagdaanan ng isang dalagang nagmahal at nasaktan. Siya ay gaya rin ng ibang ordinaryong babae na nakaramdam ng pait ng pag-ibig.

Ang kantang Rocaho-lic ang siyang bagong ipinagmamalaki ni Roc sa music industry. Ito ang tinatawag niyang pinakabagong musical disease na siguradong yayanig sa bawat dance floor sa Pilipinas. Ang album carrier single na Baile ay ang latest novelty song na siguradong kalolokohan muli ng bawat tao sa bawat sulok ng mundo.

Bawat kanta sa album ay parte ng pira-pirasong buhay ni RoC. Para ito sa lahat ng Pilipino na mahilig sa iba’t ibang klase ng kanta lalo na sa makabagong istilo. Kasama sa album sina Michael V., Gloc9, Sexbomb Evette Pabalan at Sexbomb Jovel Palomo. Walang duda na ang Roc-A-Holic album ay papatok sa panlasang Pinoy at siguradong mapapasayaw, mapapakanta at mararamdaman ang mga sincere messages na gustong ipagkaloob ni Rochelle.

This album introduces Sexbomb Rochelle as the Hiphop Bombshell of the Philippine music industry.

Ang Roc-A-Holic ay produced ng Panacea Music and exclusively distributed ng Ivory Music & Video. Mabibili na ito sa lahat ng record bars sa Pilipinas sa halagang P235. Bili na at sabay na indakan ang Hiphop Bombshell ng Pilipinas!

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites