<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 25, 2007

Unang Hirit readies for competition!

NAGRI-READY pa rin ang Unang Hirit sa bago nitong competition.

Kung tutuusin, puwede ng maging sitting pretty ang UH ng GMA dahil napalitan na ang kalaban nila so sila ang wagi. Pero dahil may bago ngang competition, may mga bagong sangkap ang UH na manggigising sa inyo, ang mga pinakamagagaling, bigatin at pinaka-sexy na Kapuso tulad nina Katrina Halili, Ehra Madrigal, Rhian Ramos, Ryza Cenon, Sexbomb at iba pa.

Ang pinaka malupit na sorpresa ng barkada, ang tambayan nila ay magiging inyo rin. Magiging katambay na kayo ng UH barkada dahil ang bahagi ng kanilang tahanan, dadalhin nila mismo sa inyong mga tahanan kasama ng UH barkada at mga bigating artista nilang dala maagang street party na puno ng gimmick, sayawan, kantahan at nakalululang papremyo ang masasaksihan.

Unang Hirit airs weekdays at 5:30 am.

Source.

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hiling ko sana sa unang hirit hiling na mabigyan ako ng 1 unit computer para magamit ko sa aking negosyo at makakatulong ako sa aking mga kapatid at magulang sana ho matupad ang aking hiling ngayong pasko thank you so much sa programa ng gma 7 unang hirit hiling ako nga pala si Jules kim Reclusado taga Garciavill, Mankilam, Tagum City, davao del norte... thank you so much ^_^

5:19 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites