<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 13, 2007

Vic Sotto and Ai-Ai de las Alas tandem?

Nakita namin si Malou Choa-Fagar sa launching ng Roc-A-holic album ni Rochelle “Roc” Pangilinan sa Zirkoh Timog kamakailan at tinanong namin sa bagong sitcom ni Vic Sotto kapalit ng Daddy Di Do Du.

Ayaw pa nitong magsalita’t hindi pa niya naaabisuhan ang mga artista na bubuo sa cast ng bagong show.

Hindi na rin nagulat si Malou sa balitang nakitang nakikipag-meeting sa ABS-CBN si Redford White, na nasa original cast ng DDDD, dahil nagpaalam ito sa kanya.

Sa kanya rin kinuha ng taga-Channel 2 ang contact number ng comedian.

Si Vic mismo ang nagbalitang mawawala na ang DDDD sa isang print interview at hindi lang reformat ang gagawin, kundi bagong show ang kanilang kinu-conceptualize.

Hindi namin nakumpirma kay Malou ang tsikang si Ai-Ai de las Alas ang kinu-consider na makasama ni Vic sa bagong sitcom.

Minsan nang nabanggit ni Ai-Ai na tatanggap siya ng show sa GMA-7 kung si Vic ang makakasama dahil nagkatrabaho na sila dati at kasama pa si Rosanna Roces.

Ito na kaya ang sinasabing show ni Ai-Ai?

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites