<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 13, 2007

Yasmien Kurdi kissing scenes with JC de Vera

Sa halikan din nalolokah si Yasmien Kurdi.

Tuwing nagti-taping sila ni JC de Vera ng Pati Ba Pintig ng Puso ay may halikan daw sila.

"Nu’ng last taping namin, napagod ako sa halikan namin. Hindi lang basta-bastang halikan iyun o smack. Grabe talaga," kuwento ni Yasmien.

Parang hindi naman nagrereklamo ang young actress, dahil napapangiti ito kapag ang halikan nila ni JC ang pinag-uusapan namin.

Ang isang kissing scene daw nila ay hindi lang minsan o dalawang beses kinukunan, kundi nakaka-7 takes pa raw sila.

Aminado si Yasmien na posibleng ma-develop siya kay JC dahil mabait ito. So far, hindi niya masasabing nanliligaw si JC sa kanya, pero madalas silang nagkikita. Pinupuntahan siya ni JC sa mall show ng bagong album niya, at minsan ay pinupuntahan niya si JC sa liga nito sa Parañaque.

"Basta tamang lakad lang, tamang magkasama kami minsan, ganun lang," sabi pa sa amin ni Yasmien.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites