<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, July 22, 2007

Billy Crawford at Rufa Mae Quinto na ba?

Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami sinasagot ni Rufa Mae Quinto tungkol sa isyu sa kanila ni Billy Crawford na mahigit isang buwan na raw ang kanilang relasyon.

Nu’ng nakaraang linggo lang ay nakaka-text namin ang seksing komedyana na naiirita ito sa isyung inili-link siya kay DJ Mo Twister.

Kaagad niyang itinanggi ito. Naiirita raw siya dahil hindi raw niya alam kung may balak ngang ligawan siya ng co-host niya sa Showbiz Central.

Ang pagkakaalam lang daw ni Rufa Mae ay gusto lang

makipag-ayos ni DJ Mo sa mga nagawa nitong isyu nu’n sa

kanila ni Erik Santos, pero wala na raw siyang ideya kung

may iba pang pakay si DJ Mo.

Pero itong kay Billy Crawford ay tahimik si Rufa Mae. Hindi s

inasagot ni Rufa Mae ang tawag at text namin dahil alam

niyang si Billy ang itatanong namin sa kanya.

Ngayon araw sa Startalk ay lilinawin ni Billy ang isyung ito

dahil ang pagkakaalam namin, mas nali-link ito sa choreographer niyang si Maryss from Paris. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites