<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 10, 2007

Carmina Villarroel Sex Video Scandal?

Isang sex video attachment ang lumanding sa e-mail inbox namin na may titulong “Carmina Villarroel Sex Video Scandal???”

Natural, curious kami kaya binuksan namin agad.

Sex video nga ang nilalaman ng e-mail. Isang lalaki at isang babae ang nagtatalik at na-shock kami dahil nang ipakita ang mukha ng girl, kamukhang-kamukha nga ni Carmina Villarroel.

Hindi ipinakita ang mukha ng guy, pero mukhang hindi naman ito si Zoren Legaspi at base sa katawan niyang malaki ang tiyan, mukhang hindi naman siya artista.

Habang ongoing ang video, tinititigan namin ang mukha ng girl kung siya nga ba si Mina. Bukod sa magkahawig ang face nila, magkasing-katawan pa sila at magkakulay (mestiza).

Pero ang ipinagtaka lang namin, walang freckles ang katawan ng girlash. Ang alam kasi namin, puro pekas si Mina all over her body at natatandaan pa nga naming isa ito sa problema niya before.

Pero dahil wala nang imposible ngayon sa siyensiya, hindi pa rin kami kumbinsido at tiningnan namin ang mga picture ni Mina and we found out na magkaiba ang hugis ng mukha nila ng babaing nasa video.

Sa mga larawan ni Mina na nakita namin sa Net ay mas mahaba ang mukha niya sa babae. May kahabaan kasi ang kanyang chin at ang girl sa video ay hindi.

Other than these details na nasabi namin, kahawig na kahawig talaga ni Mina ang girl at kung madali kang maniwala, iisipin mo talagang siya ’yon.

Grabe ang sex video na tumagal ng one minute and 10 seconds dahil ipinakita pa ang private part ng girlash at ’yung mismong act of penetration.

Kung si Mina ito, aba’y napakalaking iskandalo nito.

Sa ngayon, kumakalat na ang sex video sa Internet at maging sa MMS.

Poor Mina, biktima siya dahil pangalan niya ang nakalagay sa titulo ng porn clip at paano na lang kung madali ngang maniwala ang makakikita?

Nevertheless, siguro ay dapat na ring pasalamat si Mina sa kanyang freckles dahil ito ang naging saving grace para makilalang hindi siya ang nasa malaswang sex video. [source]

Labels:

5 Comments:

Blogger aqui said...

i know hindi sya yun....

10:08 PM  
Blogger aqui said...

malayo mangyari un...dahil alam naman ng laht na
hindi ganun c miss carmina,she is illegant person.

10:14 PM  
Anonymous jaylord said...

sya yun . . deny lng

1:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

Siya po yun si carmina po yun ng deny stage lang masarap pala siya pag iniiiyot si carmina sana sa susunod na video niya isama ang anak yang si cassy habang bata pa malaman niya tungkol sa sex

12:03 PM  
Anonymous Anonymous said...

Naniniwala ako na si ate carmina yung nasa video bkt si andrea brillantes nga may sex video bata pa yun sana sa video ni carmina ulit kasama ang anak niyang si cassy so she will learn for her horny mother.please carmina make a video of two of you?

12:39 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites