<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 27, 2007

Desisyon sa ‘Daisy Siete,’ ’di solo ni Joy

Si Jopay Paguia na naman ang bida sa bagong season ng Daisy Siete titled Tabachingching, na magsisimula na sa GMA-7 sa Monday.

Ayon sa pangalawang leader ng Sex Bomb Girls, dusa ang bago niyang role dahil sa makapal na prosthetics na nilalagay sa kanya.

Sobrang taba ang role ni Jopay sa Tabachingching at para magawa ito, kinailangang lagyan siya ng prosthetics, na aniya, ay talagang napakainit.

Nagbiro nga ang dancer na sa hirap ng costume niya’t hindi puwedeng alisin basta-basta, kapag umihi raw siya ay patayo.

Sa nasabing episode ay si Felix Rocco ang kapareha ni Jopay. Siyempre, kasama pa rin ang leader na si Rochelle at ang leading man naman niya ay si JC Cuadrado.

Marami ang nakapapansin na parang naghahalinhinan lang parati sina Rochelle at Jopay sa pagbibida sa Daisy Siete.

Hindi ba magkakaroon ng chance ang iba na magbida rin?

“Kung ako po ang masusunod, gusto ko, siyempre, lahat sila magkaroon ng chance na maging main lead. Pero isa rin po sa nagde-decide ang GMA-7 dahil co-prod ito,” paliwanag ng manager nilang si Joy Cancio.

Pero lahat ay nabibigyan ng chance na magkaroon ng malaking role tulad na lang nitong magtatapos na Isla Chikita.

’Yun nga lang, mayroon daw talagang pinaka-lead talaga.

Ang Tabachingching ay pang-labing anim na season na ng Daisy Siete at kasama rin dito sina Evangeline Pascual, Angie Ferro, Marissa Sanchez, Danny Labra at marami pang iba. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites