<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, July 22, 2007

Farewell letter ni Angel Locsin

LAST Friday, nagpadala ng farewell letter si Becky Aguila sa GMA Network stating that her talent, Angel Locsin, is not signing a new contract with GMA Artist Center.

Ang naturang liham ay pirmado ni Becky at ng ama ni Angel na si Angel Colmenares. The letter was sent to Atty. Felipe Gozon (chairman and CEO, GMA Network), Annette Gozon-Abrogar (president, GMA Films) at Wilma Galvante (SVP for entertainment, GMA-7).

Nakasaad din sa naturang liham ang pasasalamat nina Becky at Mr. Colmenares sa lahat ng nagawa ng network para kay Angel.

Ang hindi pagpirma ng bagong kontrata sa Kapuso Network ay sama-samang desisyon nina Angel, Tita Becky at Mr. Colmenares. Isa ito sa masinsinang pinag-usapan ng young actress at ng manager nang pumunta sila sa States kamakailan.

Tungkol sa talk of the town na paglipat ni Angel sa ABS-CBN, halos kumpirmado nang sa pagbabalik nito galing sa London ay bagong-bahay na nga siya.

Sa ngayon, nakikita na rin ang unti-unting pagwe-welcome sa kanya sa Kapamilya channel.

Last Friday, ininterbyu na ni Boy Abunda sina Tita Becky at ang daddy ni Angel na nakita nang ipinalabas sa TV Patrol World nu’ng gabing iyon.
Ang kabuuang panayam naman ay mapapanood ngayong Sunday sa The Buzz.

Ang pagdating na lang ni Angel ang hinihintay para matapos na ang lahat ng ito at magkaroon ng finality.

Kagabi, lumipad patungong London ang manager ni Angel para samahan ang alaga at asikasuhin ang iba pang pangangailangan nito, pero babalik din agad after four days.

Si Angel naman, nakatakdang umuwi sa Agosto pagkatapos ng two-week fashion design course sa London. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites