<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 21, 2007

Foreigners, nabighani kay Ehra Madrigal

Nasa Cebu kami ngayon hanggang Linggo para sa pictorial ni Ehra Madrigal ng Tanduay endorsement niya.

Sayang at bawal magkuha ng behind the scenes pictures dahil ang ganda-ganda ng kinalabasan ng kanyang first day pictorial.

Seksing-sexy si Ehra, kaya tuwang-tuwa ang mga taga-Tandauy.

Pati foreigners na guest sa beach resort na pinag-pictorial-an namin ay nabighani sa kaseksihan at kagandahan ni Ehra!

May iba sa kanila ang gustong magpakuha ng picture with Ehra, pero siyempre, hindi pwede dahil exclusive ang seksing kasuotan ni Ehra para sa 2008 calendars ng Tanduay.

Syanga pala, happy si Ehra dahil bukod sa Lupin, regular na rin siya sa Nuts Entertainment.

Sa una ay one-month guesting lang sana ang appearance niya sa show na ‘yon ng GMA 7, pero ginawa na siyang regular dahil malakas daw ang hatak niya sa televiewers. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites