<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 21, 2007

`Future Singing Idol' sa Pop Star Kids

Sa ikalawang taon ng POP STAR KIDS ng Q-ll, hindi iilan ang mga batang nagpakita ng kakaibang talento sa pagkanta na talaga namang nagpabilib hindi lang sa mga hurado kundi pati na sa mga manonood! Nakabibilib nga kung iisipin na karamihan sa mga batang ito ay hindi pa umaabot sa edad na 12!

Kaya naman sa nalalapit na pagtatapos ng POP STAR KIDS Year 2, tiyak na kaabang-abang ang matinding paghaharap at pagpapagalingan sa pagkanta ng mga bigating grand finalist!

Hindi na bago sa pagkanta sa harap ng maraming tao ang 10 taong gulang na Pop Star Kids first grand finalist na si Jessica Joy Reynoso.

Limang taong gulang pa lang si Jessica ay nananalo na siya sa mga barangay amateur singing contest Ngayo’s patuloy pa rin siya sa pagkanta sa mga videoke na nagsisilbing informal vocal training niya.

Apat na taong gulang pa lang ang pangalawang PSK grand finalist na si Gidget Dela Liana ay marunong na siyang kumanta. Lalo pa siyang nahasa sa pagkanta nang gawin siyang isa sa mga regular performer sa kanilang eskwela. Nakasama na rin siya sa cast ng seasoned musical play r& ‘Laura’ na ipinalabas sa Meralco Theater ilang taon na ang nakalilipas.

Nag-iwan ng sarili niyang marka sa entablado ng Pop Star Kids ang third grand finalist na si Diana Tabitha Caro nang gawin niya ang kanyang trademark whistle. Nakagawa rin ng sariling pangalan si Diana sa mga lokal na singing contest nang sa edad ng 5 taon ay magawa niyang talunin sa isang singing contestang humigit kumulang na 100 kalahok.

Mula sa pamilya ng mga musikero, masasabing natural na para sa 10 taong gulang na si Jalynna Magadia, fourth grand finalist ng PSK, ang pagkahilig sa musika. Kasalukuyan ding nahihilig si Jalynna sa pagtugtog ng violin.

Produkto naman ng isang kilalang musical school ang pang-limang PSK grand finalist na si Suzette Soyanco. Sa ngayon ay pinag-aaralan ni Suzette ang iba’t ibang musicalgenretulad ng rock at bossa nova, at pati na rin ang pagtugtog ng beat box.

Tulad ni Suzette, nag-aral din sa isang kilalang musicalschool’ang grand finalist na si Dino Canido. Bukod sa kanyang talento sa pagkanta, magaling din tumugtog ng violin, piano’at flute si Dino.

Galing pa sa Sultan Kudarat ang pang-pitong grand finalist ng Pop Star Kids na si Keirulf Raboy. Regular na sumasali si Keiruf sa mga amateur singing contest sz kanilang lugar at madalas din siyang ipinapadala ng kanyang eskwelahan sa mga singing contest.

Hindi rin naman patatalo sa kantahan ang apat na Global Kid Contenders na sina Nicole Villalon, Shanelle Joaquin, Jellyn Ann Echon, at Marion Torres.

Mga finalist ng PSK Parallel Search sa USA at Canada, magmumula sa kanilang apat ang pang-walo at huling grand final spotng POP STAR KIDS.

Kasama ang program host na si Kyla, kilalanin kung sino ang susunod na POP STAR KID sa Linggo, July 29, pagkatapos ng Ang Pinaka, sa Q-ll. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites