<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 24, 2007

GMA-7 last to know sa pag-alis ni Angel Locsin

Nag-react na si Wilma Galvante, SVP for Entertainment ng GMA-7 sa farewell and thank you letter ni Angel Locsin na ipinadala nito. Hinihintay pa ang reaction ni Atty. Felipe Gozon, ang CEO ng GMA Network at Annette Gozon-Abrogar, president of GMA Films.

Heto ang part ng kanyang pahayag sa Showbiz Central noong Sunday: “We are shocked and saddened that she and her manager treated us this way. We nurtured her, we made her a big star that she is today. She should have shown more courtesy. She should have shown her real intention, but sadly, we were the last one to know… (‘di na namin narinig).”

Hiningan ng dagdag na message si Wilma nina Pia Guanio at Raymond Gutierrez, pero hindi na ito nagsalita. “Whatever we say, baka ma-misinterpret pa,” wika nito.

Ano kaya ang mangyayari sa ibang talents ni Becky na maiiwan sa Ch. 7. Kabilang dito sina Jennylyn Mercado, Valerie Concepcion, Ella Cruz, Eunice Lagusad at Charee Pineda. Pakawalan kaya sila o patuloy na bigyan ng project?

Gusto naming makumpirma nga­yon kung totoong part ng letter ni Angel ay ang pagsusumbong sa production na kanyang nakatrabaho. Dahil ang Asian Treasures ang last show ng actress sa Ch. 7, inisip naming sila ang isinumbong nito. May kina­laman siguro sa lumabas na isyung nag-inarte siya sa last few taping days ng show. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites