<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 24, 2007

HK honeymoon nina Yasmien, JC nakakakilig

HULING linggo na ng sineseryeng Pati Ba Pintig Ng Puso? ng GMA-7 sa direksyon ni Gil Tejada. At kung sinubaybayan ninyo ito Lunes hanggang Bi-yernes pagkatapos ng Daisy Siyete alam n’yong langit at lupa ang pagitan ng dalawang bida ritong sina JC de Vera (ang poging amo) at Yasmien Kurdi (ang magandang katulong).

Parang fairy tale, di ba? At sa pagtatapos ng istoryang hango sa pelikula noon nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ay dadalhin kayo ng programa sa mga matulaing lugar sa Hong Kong. Ito’y para sa honeymoon scenes ng ikinasal na sina Yas at JC.

Kasama rin sina Chynna Ortaleza at Marco Alcaraz. Bongga, talaga!

Nagmistulang work and leisure ang lakad nila. At mula sa isang member ng production ay nalaman naming madalas na magkadikit sina JC at Yas. Panay din ang pasyal pag walang teyping. Nagkadevelopan? Kakakilig! Kakainggit!

Kaya tutok lang sa PBPNP dahil di lang romantiko ang mga natitirang eksena. Madramang tunay pero mga ngiti at haplos sa puso ang iiwan sa inyo ng mga karakter na isang season din ninyong nakapiling. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites