<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 25, 2007

Jennica, ginugulo ang Mart/Kris loveteam!

Hanggang Friday last week, hindi pa rin nakukunan ang kissing scene nina Jennica Garcia at Mart Escu­dero sa Impostora. Na-text sa amin ng dalagita na packed-up na naman ang shooting nila dahil maraming eksenang kinunan si direk Maryo Y. delos Reyes. Hindi maalis-alis ang ner­byos nito hangga’t ‘di nakukunan ang first screen kiss niya kahit sinabi nina Iza Cal­zado at Alfred Vargas na just be herself at mag-toothbrush bago ang take.

Hindi na pala kaila­ngang piliting maging close sina Jennica at Mart dahil on their own ay nagiging ma­lapit sila sa isa’t isa. Nakita silang nagdi-dinner sa Next Door Restaurant sa Ma­kati Avenue last week at ilang kasama.

Kung natutuwa ang fans nina Jennica at Mart sa pagdi-dinner nila, hindi ang fans nina Mart at Kris Bernal. Mukhang may namu­muong love triangle sa tatlo at ma­ganda si­guro kung pag­samahin sila sa isang show. Paging GMA-7! [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites