<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 30, 2007

Jennylyn Mercado updates

Iniyakan ni Jennylyn Mercado ang balitang hindi na siya ang bidang babae sa sinenobelang Pasan Ko Ang Daigdig. Balitang pinalitan na siya ni Yasmien Kurdi.

Ang huli ay nag-aalala na baka sumama ang loob sa kanya ng kanyang kasamahan sa batch 1 ng Starstruck.

Hindi niya hiningi ito at basta na lang siya kinuhang kapalit ni Jen (na alaga ni ‘Ma’am Becky’).

Maganda ang feedback sa tambalan nila ni JC de Vera sa Pati Ba Pintig Ng Puso na mataas ang ratings, kaya marapat lang na mabigyan ng follow-up ang kanilang loveteam.

At any rate, dahil sa sama ng loob ay umalis ng bahay si Jen para mapag-isa. Balitang sa Las Piñas siya nagtuloy kung saan may best friend siyang karamay sa kanyang depression.

Nag-text sa amin ang ina ni Jen na si Mommy Lydia. Bakit pati ang anak niya ay nadamay sa gulo o intrigang kinakaharap ng manager nito sa GMA 7?

Siguro, mahirap sa mga taga-GMA 7 na makipag-deal o makipag-usap kay Ma’am Becky matapos ng ginawa nito sa kanila. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites