<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 30, 2007

Marian Rivera; GMA7 next big star

Grabe ang promotions ng GMA 7 kay Marian Rivera bilang next most important star nila.

Kahapon sa Showbiz Central ay ipinakita ang unveiling ng dalawang billboards ng Marimar.

Nandoon din si Marian at ang leading man niyang si Dingdong Dantes. Ininterbyu sila ni Raymond Gutierrez.

Sabi-sabi, hindi lang si Marian ang ila-launch ng Siyete sa pag-alis sa kanila ni Angel Locsin.

Ibi-build-up na rin daw ng Kapuso network sina Ehra Madrigal, Rhian Ramos, Yasmien Kurdi at iba pa.

Isa lang daw ang nawala sa Siyete, pero marami silang ipapalit kay Angel.

Sabi ng isang talent manager, suwerte ang mga alaga niya sa pag-alis ni Angel sa bakuran ng Siyete.

"Nagkaroon na kasi ng trabaho ang mga alaga ko!" sey ng talent manager. [source]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites