<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 16, 2007

Mark Herras at Lian ng EB Babes?

Namataan ng Startalk nu’ng Biyernes na magkasama sina Mark Herras at si Lian ng EB Babes.

Nang nakitang tinututukan na sila ng kamera, kaagad na naghiwalay ang dalawa at nakiusap na huwag nang kunan at baka mapagalitan daw si Mark ni Manay Lolit Solis.

"Naku! Magagalit sa akin si Nay Lolit," nag-alalang pahayag ni Mark.

Meron pa raw teledramang gagawin sila ni Jennylyn Mercado at baka masira pa ito ng isyu kay Lian.

Pahayag ni Manay Lolit, ayaw niyang pakialaman kung gusto nang ma-in love uli ni Mark. Ang tiyak daw na magri-react diyan ay ang GMA Artists Center dahil si Jennylyn lang ang gusto nilang ma-link kay Mark.

Wala naman daw silang itatago kaya nagpa-interview na rin sila sa Startalk para itanggi ang isyu sa kanilang dalawa.

Bihira raw silang lumabas dahil pareho silang abala, at grupo raw silang lumalabas.

"Friends lang kami," maikiling sagot sa amin ni Lian. Natutuwa raw siya sa kakulitan ni Mark pero wala raw namagitan sa kanila dahil pareho raw silang busy at walang panahong magka-inlaban.

Tinanggap na namin ang mga pahayag ng dalawa dahil pinagbigyan naman kami ng interview.

In fairness sa dalawa, kung sakaling sila na, bagay sila at okay na rin siguro iyun para hindi na sila ma-link kung kani-kanino.
[source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites