<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 27, 2007

Miss Ugly (No More) Search winner; Lou Victorioso

Si Lou Victorioso ng San Jose del Monte, Bulacan, ang nanalo sa Miss Ugly (No More) Search ng Beverly Hills 6750 Cosmetic Surgery and Skin Institute.

Unanimous choice ng judges unang labas pa lang nito sa stage at pati entertainment press, siya ang bet manalo.

She’s 31, married with three kids at dream ang maging singer.

Milyon ang ginasta para sa kanyang total make-over at dumaan siya sa kamay ng mga expert sa field ng plastic surgery, dermatology at aesthetic dentistry. For three months, tulung-tulong sila for Lou’s new look, na talaga namang nakamamangha.

Kasama sa prizes ni Lou ang maging spokesperson for Beverly Hills 6750 at nabanggit dati ni David Bunevacz, president and CEO, na magkakaroon ng billboard ang winner at maggi-guest sa TV.

Nagsimula ito kahapon sa Sis.

Tingnan ninyo ang before-and-after photo ni Lou at makikita n’yo ang laki ng pagkakaiba ng kanyang hitsura.

Ang Beverly Hills 6750 ay nasa 11th floor, 6750 Ayala Avenue, Makati City. [source]

Labels:

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hay tagal na poh akong naghahanap ng video ng contest itself? meron poh ba kayong alam kung saan makikita yon? thanks! plano ko rin magparetoke eh and willing din ako gumasta ng 1M

11:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

pde pu ba kami makahinhi ng copy ng videos and address ng winner... for our thesis -darlene ..(PUP)

12:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

i'm one of the contestants for the said contest a year ago... nga lng hanggang top 7 lng ako ....hay kkainggit nga yung nnalo samantala kami wla man lng consolation prize..how sad..pro we enjoy the experience for being 1 of then candidate..

12:47 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites