<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 23, 2007

Word of the mouth ang tutulong sa 'Quija'

Kahit sa GMA-7 lang ang TV promo ng pelikulang Ouija nina Judy Ann Santos, Jolina Magdangal, Iza Calzado, Desire del Valle at Rhian Ramos, with a few mall tours, sa ganda ng pelikulang dinirek ng batambatang Topel Lee, kakalat at kakalat ang pagkakagusto ng mga nakapanood na nito in advance.

Panay ang tanong sa amin ng producer na si Joey Abacan ng GMA-7 kung nagustuhan ba namin ang movie.

Nagandahan daw ba kami? Natural lang na maging ambivalent ang feelings namin.

Hindi komo movie ito ng alaga namin ay sasabihin naming maganda kahit na hindi. But then, in fairness, nag-the end na ang movie ay nag-iisip pa rin kami na parang lumilipad ang aming diwa, tinatanong ang aming sarili kung local movie nga ba ito o isang Korean horror film?

For unlike other local horror films na ang mga nagsisiganap ang sigawan nang sigawan at tilian nang tilian, reserved na reserved ang mga character ng movie -- ang audience ang tili nang tili dahil sa takot!

Mabilis ang pacing ng pelikula, hindi nakaiinip, walang eksenang nag-drag, tuluy-tuloy ito at sabay-sabay ang mga suspenseful scenes.

Bawa’t segundo may nangyayari, bawat minuto may nangyayari kaya gusto mo mang umidlip ay hindi ka dadalawin ng antok lalo pa’t nilapatan ito ng tunog mula abroad na ginastahan ng additional na one million pesos para ang heartbeat ay sumabay sa kakaibang sound as if you are there -- o sa mismong loob ng sinehan nangyayari ang mga katatakutan!

Hindi bakya ang pagkakagawa ni Topel Lee ng Ouija. May certain sophistication ito na angat sa orindaryong run-of-the-mill horror films.

May sarili itong sangkap (kumbaga sa pagkain... Ysabella’s chicken inasal?) na kanyang-kanya lang, ingredients na dito lang sa Ouija pwedeng gamitin dahil pag ang sangkap nito eh ginamit sa ibang luto, hindi mo malalasahan!

Yes! Ouija has that certain taste that will cater to all sorts of moviegoers, here and abroad, local or foreign moviegoers!

Ouija has a surprise ending. And you’ll end up wanting for more! Bitin as in wish mo eh sana may part 2 na kaagad! Ay naku, pramis lalabas kayo sa sinehan na tayung-tayo pa ang lahat ng buhok ninyo sa katawan! Wanna bet? Go and see for yourselves!

Ouija opens on Wednesday, July 25 in theatres around the Philippines. Go for it. [source]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites