<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 27, 2007

Ara Mina absuwelto sa isyung 'homewrecker'

MUKHANG ayos na ang gusot sa pagitan ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao at mukhang ligtas na si Ara Mina sa akusasyong homewrecker siya.

Nakita na sa Wakee Salud Gym sa Cebu City ang magandang maybahay ni Pacman kasama ang siyam na buwang bunso.

Maghapon daw tumambay sa gym ang mag-ina at kinakitaan na ng saya. Tila wala nang bakas ng sigalot ang mag-asawa.

Inspirado rin daw na muling mag-ensayo ang People’s Champ.

Una rito, parang bombang sumabog sa ’Pinas ang ura-uradang kilos ni Manny na ikinabalisa ng kanyang mga tagahanga.

Nakatutuwang isipin na napakahalaga sa kanyang mapanatiling matibay ang bigkis ng pamilya, kaya nang matsismis kay Ara, ginawan niya agad ng remedyo.

’Di kaya kami mapagkamalang abogado ng boxing champ kung bigyang-katuwiran namin ang kanyang mga pahayag at ikinilos?

Ikatuwa kaya niya kung sabihin naming siya ay miyembro ng “Takosa” (Samahan ng mga Takot sa Asawa)?

Eh, kesa naman maniwala ang publiko na may relasyon sila ni Ara.

Gayundin naman, para kay Ara Mina’y magpapanggap kaming huwes at tatangkaing iabsuwelto sa akusasyong isa siyang homewrecker.

Hinding-hindi makapapayag si Ara na pagbintangan siyang nangwawasak ng tahanan. Kahit na nga sinasabing tila “nagtetengang-kawali” ang mga kritiko sa kanyang mga paliwanag, tanggapin na natin at huwag nang mag-alinlangan kahit pansamantala lang.

Si Manny naman ang ihanap natin ng mas kapani-paniwalang katuwiran. Maganda ng pahayag niya tungkol kay Ara.

“Nahihiya ako kay Ara, pati siya, nadamay!”

Mas maganda ang pahayag ng kanyang bestfriend at business manager na si Wakee Salud: “I can not confirm it, but I heard there is a minor family problem that Manny needs to attend to.”

“Problem between Manny and his wife Jinky,” susog naman ng isa pang family friend.

Ayun, doon papasok ang isyu tungkol sa pagiging miyembro ni Manny ng “Takosa.”

Marahil, takot siyang bigyan pa ng problema ang asawa. Na dapat lang, kasi minsan na silang dinaluyong nito nang may lumantad na babae at batang diumano’y anak niya.

Sa madaling salita, isipin na lang natinng totoo ang mga pahayag ni Ara at ang mga katuwiran ni Pacman.

Kung mayroon mang naging gusot, alalahanin na lang natin ang kaluluwa ng namayapang Queen of Intrigues na si Inday Badiday.

“’Pag may gusot, may lusot!” ang bukambibig ni Inday. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites