<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 28, 2007

Dagaw movie update

Noong Huwebes ay natuloy ang first shooting ng pelikulang Dagaw.

Nakaeksena ni Richard Gutierrez no’ng araw na ‘yon si Jewel Misch ng StarStruck 4.

For a newcomer, okey na raw si Jewel, ayon kay Richard.

Tuwang-tuwa ang binata dahil natuloy rin ang project niya with Chito Roño.

Kinumpirma ni Richard na si Rustom Padilla ang assistant director ni Direk Chito sa Dagaw.

Kasali sa pelikulang ‘yon si Assunta de Rossi, na mina-manage na ni Annabelle Rama.

Siyanga pala, kahit nakapag-first day shooting na ang Dagaw ay ngayong araw pa lang magkakaroon ng story conference ang pelikula.

Kumpirmadong si Ryan Agoncillo na ang kapalit ni Dingdong sa Dagaw, kaya darating mamaya ang boyfriend ni Judy Ann Santos sa story conference.

Ipinadala sa akin ni Noel Ferrer (Ryan’s manager) ang dialogue ng aktor thru text sa pagkaka-include niya sa cast ng Dagaw.

"At the onset, excited akong gawin ang Dagaw dahil marami akong matututunan and it’s my honor to work with Direk Chito Rono and Richard Gutierrez because he (Richard) is the man!"

Ayon pa kay Noel, inaayos nilang mabuti ang schedule ni Ryan para tuluy-tuloy na ang shooting nito sa Dagaw. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites