<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 22, 2007

Dagaw ng GMA Films

Ngayong araw na ito ang first shooting day ng pelikulang Dagaw ng GMA Films (na co-produced ni Direk Chito Roño, na siya ring direktor ng pelikula).

Si Richard Gutierrez ang bida ng pelikula kasama ang ilang young stars ng GMA 7.

As of this writing, hindi pa namin sure kung sino na ang kapalit sa pelikula ni Dingdong Dantes, na kailangang mag-backout dahil sobrang busy siya sa taping ng Marimar.

Anyway, excited na si Richard sa pelikulang ito. Horror ang Dagaw at gandang-ganda ang binata sa script na nabasa.

Magkakasunod na araw ang shooting ni Richard para sa Dagaw. In-between shootings, magsisimula na siyang mag-training para sa Kamandag, ang bagong series niya sa Siyete.

Malamang na sa Setyembre ay sisimulan na ni Richard ang taping ng Kamandag.

Ang dalawang bagong proyekto ang dahilan kaya hindi pa sigurado si Richard kung makadadalaw siya sa shooting ng The Echo (ang Hollywood version ng Sigaw) sa Canada.

[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites