<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 27, 2007

Dennis Trillo, to court Nadine Samonte?

AMINADO si Dennis Trillo na kung nagkataong walang boyfriend si Nadine Samonte, hindi siya magdadalawang isip na pormahan ang dalaga.

Labis naman niyang ipinagtataka ang patuloy na pagkaka-link kay Cristine Reyes, na guest sa Bubble Gang last Friday, kahit hindi siya nanliligaw sa utol ni Ara Mina.

Itinanggi rin ni Dennis na nagkakalabuan si Nadine at ang non-showbiz boyfriend nitong si Emerson Chua dahil sa kanya.

“Magkaibigan kami ni Nadine. Magkasama sa trabaho, pero never akong nanghimasok sa relasyon nang may relasyon. Never akong nanira ng isang magandang pagsasama,” ani Dennis.

Pero, hindi nga raw mahirap mahalin ang isang tulad ni Nadine, na kapareha ng binata sa afternoon drama series na Kung Mahawi Man ang Ulap.
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites