<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 27, 2007

Fans ni Marian Rivera, nag-react

NAG-REACT ang fans ni Marian Rivera sa na-report sa 24 Oras na magku-cover sa men’s magazine ang bida sa Marimar.

Maaga pa raw para sa actress ang magpa-sexy sa magasin at tama na munang sa TV nila ito napapanood na nagpapa-sexy.

Wala naman palang dapat ikabahala ang fans ni Marian dahil sa Manual siya lalabas at ‘di niya kailangang magsuot ng two-piece sa pictorial.

Sa kanyang mga pose lang siya nagpa-sexy at ipinasilip ang cleavage na napapanood na sa Marimar.

Sa October lalabas ang Manual at Cosmo, na siya rin ang cover.

“Pero gagawin ko ’yan (ang pagpu-pose sa men’s mag). Abangan nila, hindi ko isinasara ang posibilidad na ’yon,” pangako ni Marian.

Incidentally, paseksi nang paseksi ang mga eksena nina Marian at Dingdong Dantes sa Marimar. May bathtub scene silang dalawa.

Salbahe ang fans at pilit nagtatanong kung nagkapaan ang dalawa sa ibabaw ng mga bula.
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites