<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 24, 2007

Iza Calzado, 'di na-starstruck sa set ng Hollywood movie

HINDI na-starstruck si Iza Calzado nang dumating siya sa set ng Hollywood movie na The Echo at na-meet niya ang bidang lalake na si Jesse Bradfort. Iniwasan daw talaga ni Iza na maging ganu’n ang kanyang feeling. Bilin daw ng mga friends na huwag siyang tumunganga at bumuka ang bibig once ma-meet niya face to face ang mga famed Hollywood celebrities na co-stars niya.

“Kagaya rin naman natin sila. Iba nga lang ang kulay ng kanilang mga mata at English ang lengguwahe nila,” kuwento pa ni Iza nang makausap namin sa taping ng Impostora.

Hindi rin daw masyadong aware ang kanyang mga co-stars na isa siyang Filipina. Except daw sa mga nakapanood ng original version ng Sigaw, wala raw masyadong nakakaalam na Pinay siya.

Maging ang una niyang nakaeksena si Carlos Leon, ang akala raw ay isa siyang Latina actress. Proud naman si Iza to say na isa siyang Pinay, pero mayroon siyang Spanish blood.

Tatapusin muna ni Iza ang kanyang mga remaining scenes para sa Impostora para hindi naman mabitin ang ending ng top-rated GMA telenovela tapos balik siya muli sa Toronto para mag-resume ng shooting ng The Echo. Malaking break ito kay Iza para makilala sa Hollywood . [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites