<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 29, 2007

Janno Gibbs may bagong game show?

Parang farewell presentation ng Lupin ang successful concert ni Janno Gibbs, kamakailan sa Zirkoh, Timog, napapayag kasi nitong maging guest performers ang dalawang seksing female lead, Katrina Halili at Ehra Madrigal, plus Rhian Ramos.

Naki-jamming din kay Janno sina Tirso Cruz III at Ricky Davao. Ang malaking sorpresa nang gabing ’yon ay ang pagpapaunlak ni Richard Gutierrez na makisaya sa okasyon, lalo pa’t walang TF ’yon.

Ganu’n katindi ang nabuong friendship ng mga nabanggit habang ginagawa ang serye sa Siyete.

Anyway, masayang ibinalita ni Janno na after Lupin, may kasunod siyang show sa Kapuso network.

Siya raw ang itatapat ng GMA kay Edu Manzano sa bagong game show nitong 1 vs 100 ng ABS CBN.

Si Janno ang solong host ng yet untitled game show ng Siyete na halaw sa isang popular game show sa Amerika. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites