<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 30, 2007

Jennylyn Mercado, naghihirap na?

NAGHIHIRAP na ba si Jennylyn Mercado? Paano siya nakakaraos sa pang-araw-araw na gastusin nila?

Ito ay iilan lamang sa mga katanungan ng fans tungkol kay Jen. Well, ayon naman kay Jennylyn, hindi raw true na naghihirap siya. Sa panayam sa batang aktres, sinabi niyang may kumpiyansa siya sa GMA 7 na bibigyan siya ng tamang proyekto para sa kanya.

Hindi naman daw siya pinababayaan ng mother studio niya.

May pelikula ring ginagawa ngayon si Jen with Sen. Bong Revilla kaya hindi raw true na “Buro Queen” siya ng Siyete.

Natutuwa si Jen at marami raw ang concerned sa kanya. Napatunayan daw niya ito mula nu’ng naipit siya sa kontrobersiya between her manger and GMA-7. Isa raw si Mark Herras sa laging nagpapakita ng concern sa kanya. Lagi pa rin daw siyang kinakamusta ng dating kasintahan.

Well, at least, hindi sila enemies. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites