<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 20, 2007

Katrina Halili iniintindi ang mga detractors

Gusto na sanang dedmahin ni Katrina Halili ang mga batikos sa kanya dahil itinuturing na lang daw niyang mga kontrabida ito sa buhay niya.

Pero hindi nakapagpigil si Katrina, nag-react siya sa isyung naging sila raw noon ng dating sexy character actor na si Mike Magat.

"Nakilala ko siya noon, pero iyung naging kami, hindi naman, ‘no?! May asawa na yata iyun, bakit pa ako ili-link sa kanya? Nagkakilala, oo, hindi ko naman dini-deny iyun!" tili ng seksing young actress.

Dati raw ay sobrang sensitive siya sa mga paninira sa kanya, pero ngayon, feeling daw niya, mga Angelica na sila sa buhay ni Marimar.

"Kasi, sobrang kontrabida ako as Angelica sa Marimar, na lahat gagawin para siraan lang si Marimar. Ganu’n lang siguro ang mga detractor ko. Lahat, gagawin nila para may masisira lang sila sa akin. Kaya iniintindi ko na lang sila," patuloy ni Katrina.

Sa presscon ng Belo Medical Group kung saan winelcome si Katrina bilang bagong endorser nila, ganun at ganun pa rin ang mga tanong sa kanya, kaya sa irita siguro, bumigay si Katrina at umiyak na nang in-interview na ito ng Showbiz Central.

Pinigilan na raw niyang umiyak, pero dahil iyakin talaga ito, todo-crayola na ito sa katatanggol sa kanyang sarili. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites