<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 31, 2007

Manny Pacquiao as new Kapuso talent?

Bago matapos ang linggong ito ay mababalitaan na natin sa GMA 7 ang pagpirma ni Manny Pacquiao bilang bagong Kapuso talent.

Wala pa kaming nakumpirmang balita sa GMA 7 pero ang dinig namin, sitcom ang gagawin ni Pacquiao pagkatapos ng laban niya kay Barrera sa October.

Nakarating din sa amin ang ibang balitang gusto rin daw tulungan ni Pacquiao ang ilang mga kaibigang komedyante na naging malapit na sa kanya.

Sina Dennis Padilla at Long Mejia ang balak daw tulungan ng Pambansang Kamao, kaya mukhang kasali na sila sa sitcom na gagawin nito kung matutuloy ang pirmahan.

Maraming mga kaibigan ang natutuwa kay Pacquiao dahil hindi raw ito nakalimot at nagbibigay ng tulong kung kinakailangan.

Pati si Rudy Fernandez ay na-touch din dahil dinalaw siya ni Jinkee Pacquiao kamakailan para kumustahin.

Abala raw kasi si Manny sa pag-eensayo kaya ang asawa na muna ang pinadalaw nito kay Daboy.

Nangako naman si Daboy, pati si Lorna Tolentino na pupunta sila ng Amerika para panoorin ang laban ni Pacquiao.

[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites