<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, August 24, 2007

Marimar updates

Kasal nina Marimar (Marian Rivera) at Sergio sa Marimar this Friday at magpapa-party si Angelika (Katrina Halili) para sa mga bagong kasal, ito’y niya tanggap na ipinagpalit siya ng dating nobyo sa isang gusgusing babae.

Pinaayusan nito si Marimar, pero pinaglaruan ang mukha. Nang ipakilala sa mga bisita ang dalaga, pinagtawanan dahil mukhang clown sa kapal ng make-up.

May tsismis pala kina Marian at Dingdong nu’ng nasa Davao sila. Nagho-holding hands daw ang dalawa sa ilalim ng mesa at laging magkasama kahit saan magpunta. Niregaluhan din ng actor ng anti-gravity chair ang dalaga para ‘di nahihirapan sa taping nila.
[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites