<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 23, 2007

Mga lady hosts ng Eat Bulaga

Para sa mga lady hosts ng Eat Bulaga na sina Pia Guanio, Cindy Kurleto, Toni Rose Gayda, Ruby Rodriguez, Pauleen Luna, Julia Clarete at Arianney, jackpot ang mapabilang sa na­ngunguna at longest-running Philippine TV show na Eat Bula­ga.

Kaya naman todo-bigay sila araw-araw. “Iba ang hatak ng mga girls na ito sa publiko—mapa-masa o sosyal, bata o matanda, es­tudyante o propes­yonal—may pantapat ang lady hosts.

“Hatid ni Pauleen ang youthful vibe; nag­bibi­gay ng smart at classy feel sina Pia at Cindy sa show; sagot naman nina Ruby at Tony Rose ang tawa­nan; at kakaibang kiliti rin ang dala ng ma­gan­dang baguhang si Arianney,” sabi ng isang bossing ng Bu­laga.

“Masaya sa Eat Bulaga! Masarap ka-trabaho ang buong team!” hirit pa nilang pito. Malaking parte rin ng buhay nila ang na­sabing noontime show. Halimbawa na lang si Pia, bu­mongga pang lalo ang career nang mapa­sama sa show. Ngayon ay ma­pa­pa­nood din siya sa 24 Oras’ Chika Min­ute, Showbiz Central, Ful Haus (with Vic Sotto) at Ang Pinaka (QTV 11).

Si Pauleen naman ay talagang Eat Bu­laga baby dahil sa Little Miss Philippines ang una niyang sabak sa showbiz. Matunog ang pangalan ng young actress ngayon lalo pa’t naka­ilang shows at movies na rin ito.

Dapat sana’y sa isang cooking segment lang maa-assign si Toni Rose pero naging main­stay ito ng EB. Ma­rami ang natutuwa dahil game na game siya sa pagkanta sa programa kahit pa nagiging tam­pulan siya ng mga jokes ng co-hosts.

Naging guest host din muna si Cindy bago naging mainstay sa Eat Bulaga. Naka­sama rin ang Austrian beauty na ito sa iba’t ibang Kapuso prime­time series gaya ng Encantadia, Etheria at Forever in My Heart, at ng katatapos lang na sitcom na Dad­dy, Di Do Du.

Si Ruby ang siyang pi­nakamatagal na lady host ng noontime show na nagsimula pa noong 1990.

“Ang nakakatuwa sa Eat Bulaga is wala kaming insecurities; padami kami nang pa­dami pero nabibigyan ng chance ang bawat isa na mag-shine,” sabi pa ng beteranang ko­medyante. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites