<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 22, 2007

Rhian Ramos, the next Dyesebel

WALA pang next project sa GMA-7 si Rhian Ramos after Lupin. Wala pa raw sinasabi ang GMA Artist Center, pero alam nitong hindi siya pababayaan ng network.

Hindi alam ng young actress kung totoong sa kanya ibibigay ang TV remake ng Dyesebel.

’Katuwa lang ang reaction nito sa sinabi ng isang reporter na kung sa kanya ibibigay ang Dyesebel, kundi shell, ang mahabang buhok lang niya ang itatakip sa kanyang boobs.

Mabilis na “ay, ayoko” ang sagot nito sabay ng sunud-sunod na iling.

Marunong daw siyang lumangoy, pero kailangan niya ng lots of training bilang paghahanda.

Ipinagpipilitan ni Rhian na dapat kasama siya sa sequel ng Ouija dahil silang apat na major characters ay namatay.

Basta ang alam namin, may big project na naka-line-up sa kanya next year na bawal pang isulat.

Seventeenth birthday ni Rhian sa October 3 at may get-together siya kasama ang naiwang fans na sumusuporta sa kanya dahil tinalikuran na siya ng iba dahil kay Mo Twister.

“Galit pa rin sila sa akin (her fans) and the ones that stayed, may pinaplano kami. Gusto kong magkaroon ng small party for my family and another party with the people I’ve worked with.

“Miss ko na rin ang Enchanted Kingdom and I’ve never been to Hong Kong at masaya kong mapupuntahan ko sila sa birthday ko,” wish ni Rhian. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites