<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 27, 2007

Rufa Mae Quinto nawalan ng mga alahas

Kahapon ay tinext namin si Rufa Mae Quinto na nasa Hong Kong ngayon para sa shooting ng pelikula niya under Viva Films.

Gusto sana naming tanungin si P-chi sa nabalitaan namin na nawalan siya ng almost P2M worth of jewelries and laptop, pero na-guilty kami dahil ang sabi niya ay ngaragan ang shooting nila, kaya hindi na namin siya kinulit pa tungkol sa balitang ‘yon.

Isang kaibigan ni P-chi ang nagkuwento sa amin na naiyak ang sexy comedienne dahil sa pangyayaring ‘yon.

Hindi raw alam ni P-chi kung sino ang pagbibintangan sa mga alahas at laptop na ninakaw sa kanya.

Ayaw raw basta-bastang magbintang ng sexy comedienne, kaya hindi kami sure kung ipina-blotter na niya ang nakawang ‘yon.

Anyway, ngayong araw na ito ang balik ni P-chi ng ‘Pinas at bukas ay ia-update namin kayo tungkol sa balitang ito.

[source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites