<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 26, 2007

Sampal ni Maricel Soriano, ok kay Yasmien Kurdi

Kinumpirma sa amin ni Yasmien Kurdi ang sampal at bugbog na naranasan niya kay Maricel Soriano sa isang eksena nila sa filmfest entry na Bahay Kubo na idinidirek ni Joel Lamangan.

Sa pakikipagtsikahan namin kay Yasmien sa last taping day ng Pati Ba Pintig Ng Puso noong Huwebes, sinabi niya na mabuti at ganoon ang ginawa sa kanya ni Maria dahil naiarte niya nang tama at normal ang eksenang iyon.

Pagkatapos ng take ay niyapos siya ni Maricel na nagso-sorry ito.

Hindi namalayan ni Yasmien na nagkagalos siya dahil sa eksenang iyon. Tuwang-tuwa raw si Direk Joel Lamangan sa

outcome ng take

kaya binibiro nila si Yasmien na panlaban niya ito sa mga darating na award-giving bodies.

Inabot ng 16 na linggo ang Pati Ba Pintig Ng Puso. Ang

papalit ditong sinenobela ay ang Pasan Ko Ang Daigdig na

pagbibidahan muli nila Yasmien at JC de Vera, sa direksyon ni Joel Lamangan.

Mahahasa at mapipiga nang husto sina Yasmien at JC sa pag-arte.

Mas mabigat ang papel na ito para kay Yasmien, kung saan papasanin niya si Gina Alajar. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites