<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 28, 2007

Yasmien Kurdi and JC de Vera, very sweet sa isa't isa

HOW true na super-sweet sina Yasmien Kurdi and JC de Vera sa farewell party ng Pati Ba Pintig Ng Puso.

Sayang at huli na namin nalaman ang tsismis na sumobra sa pagiging sweet ang dalawang bida ng Pati Ba Pintig Ng Puso sa farewell party na ginawa for the soap after its last taping day. Nagkita kasi kami ni Yasmien sa tribute kay Mother Lily Monteverde sa SOP at hindi pa namin alam ang tsikang ito di-sana natanong namin siya.

Totoo kayang parang mag-on daw ang dalawa habang nagsasayaw ng sweet at naghahalikan pa? Ang alam namin ay hindi puwedeng maging sila dahil may religion barrier nga – Iglesia Ni Cristo si Yasmien samantalang Kataliko si JC — pero who knows baka may isa sa kanilang bumigay lalo na’t kahit hindi pa tapos ang first soap nila na part ng GMA Drama Rama Sa Hapon after Daisy Siete, may kasunod na palabas na sila, ang Pasan Ko Ang Daigdig.

Teka, hindi kaya may relasyon na ang dalawa, secret lang? [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites