<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 24, 2007

Alessandra de Rossi, nainggit sa co-star?

Tila nainggit si Alessandra de Rossi sa co-star niya sa Hide and Seek na si Eric Quizon nang marinig niyang ideya nito ang paglalathala ng autobiography ng amang si Dolphy na plano nitong gawin sa 2008.

Sey ni Alessandra, siya rin ay nagbabalak maglabas ng sarili niyang libro. Aniya, kung merong Da Vinci Code, ang book niya ay tatawagin niyang De Rossi Code.

Meron daw siyang journal sa bahay na sinusulatan niya ng kung anu-ano tungkol sa kanyang buhay at sa mga buhay-buhay sa mundo ng showbiz.

Isang araw ay ipa-publish niya raw ito. Bongga raw ang De Rossi Code, dahil lahat ng alam niyang blind items sa showbiz ay papangalanan niya sa nasabing libro.

Ani Alessandra, malamang gawin niya ‘yon kapag nag-retire na siya sa showbiz, dahil baka maraming mag-react at marami siyang makaaway paglabas nito.

Mukhang nagbibiro ang dalaga, pero seryoso raw siya na gusto niyang mag-publish ng book balang araw.

Ang hindi seryoso ay ang plano niyang magtayo ng sarili siyang foundation. Nang marinig niyang nagpaplano rin si Eric na mag-put up next year ng foundation para kay Mang Dolphy, humirit ang Alessandra na type niya ring magkaroon ng foundation.

Sey ng hitad, tatawagin niya itong ‘Rebel for a Cause’ Foundation. Sa tanong kung anong cause ang susuportahan ng foundation niya, ang sagot ni Alex, "Chos (as in etchos o etching) for a cause! Ha! Ha! Ha!"

Multo ang role ni Alex sa horror flick na Hide and Seek na ipalalabas sa Oktubre 31. [source of news]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites